2018 – heden

Start teamcoaching bij het team van Het Vlinderhuis. Dit is een kleinschalige locatie (onderdeel van Lindenhout) voor jeugdhulp met verblijf.

Start van het verzorgen van intervisie voor de medewerkers van Perspectief Zutphen. Dit is een organisatie voor álle inwoners van de Gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Naast de Sociaal Wijkteams zijn ook de Vrijwilligerscentrale Zutphen en Buurtservice onderdeel van Perspectief Zutphen.