ouders

Ouders

Ambulante Gezinsbegeleiding

Wanneer u of u en uw partner vragen hebben over de opvoeding van uw kinderen dan kunt u daar op verschillende manieren mee om gaan. Misschien heeft u er al over gesproken met familie, vrienden of op school. Herkenning en tips uit uw omgeving zijn vaak steunend en ook al voldoende. In sommige situaties is het ook fijn als een professional met u meedenkt. Samen met uw gezin en eventueel andere belangrijke mensen uit uw omgeving wordt stil gestaan bij uw verhaal en welke vragen er bij u spelen en hoe u kunt werken aan een plan voor de toekomst. Als ambulant gezinsbegeleidster kom ik meestal bij gezinnen thuis. Als u liever ergens anders af wilt spreken is dat ook mogelijk.

Voorbeelden
Voorbeelden van thema’s in ambulante gezinsbegeleiding:

• specifieke kind problematiek.
• de overgang naar een andere leeftijdsfase vraagt een andere aanpak van u.
• veranderingen in uw gezinsleven.
• gevoelens van onzekerheid over uw eigen opvoedingsvaardigheden.

Systeemtherapie

Iedereen maakt deel uit van een sociaal systeem. Dit zijn de mensen die u kent en waar u een band mee heeft. Met sommige mensen heeft u oppervlakkig contact, met anderen heeft u intensiever of intiemer contact. Vaak maakt u deel uit van verschillende sociale systemen. Denk bijvoorbeeld aan uw gezin van herkomst en eventueel uw eigen partner en gezin. Vrienden, kennissen, buren, mensen van uw vereniging, kerk, sport, etc. kunnen hier ook bij horen. Sommige mensen zijn onderdeel van een klein sociaal systeem, anderen hebben een groot sociaal systeem. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit uw omgeving.
Soms levert het contact met anderen problemen op. Bijvoorbeeld het contact met uw collega’s of vrienden. Daarnaast kan dit ook het geval zijn op het gebied van de meer intiemere relaties, zoals uw partnerrelatie of zoals de relaties binnen uw gezin. Systeemtherapie gaat over de intieme relaties tussen mensen. Er zijn dan ook 2 verschillende vormen van systeemtherapie: relatietherapie en gezinstherapie.
Het doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de wisselwerking tussen mensen en de vaak ingesleten patronen. Onderwerpen van de gesprekken kunnen zijn de manier waarop u met elkaar omgaat, hoe u met elkaar praat en welke invloed u op elkaar heeft.

Gezinstherapie

Een gezin gaat voortdurend door verschillende overgangsfasen. De peuterfase vraagt een andere aanpak van u als ouder dan de kleuterfase. Tijdens de puberteit veranderen de relaties en posities in een gezin wat ook van ieder gezinslid iets anders vraagt. Naast deze overgangsfasen heeft elk gezin ook te maken met andere dingen die invloed hebben op hun gezin. U kunt hierbij denken aan verlies, rouw, psychische problemen of een ziekte van een gezinslid.
Vaak vinden mensen zelf een oplossing en ontwikkelt het gezin met elkaar nieuwe patronen die helpen. Het kan ook gebeuren dat er kwesties zijn waar u samen niet goed uitkomt en waar iedereen last van heeft. Misschien verloopt de communicatie moeizaam of ontstaan er conflicten. Er kunnen meningsverschillen zijn over de opvoeding of misschien gaat het niet goed met één iemand in uw gezin wat van grote invloed is op hoe u met elkaar omgaat.
Hierdoor kunnen niet helpende patronen en spanningen ontstaan.
Dan kan gezinstherapie een oplossing bieden.
Door het verbinden van ieders beleving en wensen werkt u aan de dingen die nodig zijn om uw gezinssituatie te verbeteren  zodat er weer ruimte komt om positiever met elkaar om te gaan. Hoe kunt u de vicieuze cirkel doorbreken waarin uw gezin of uw kind is vastgelopen?

Vormen van gezinstherapie
Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen: éénoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met kinderen. Er kunnen specifieke vragen zijn die verband houden met uw gezinssysteem.

Voorbeelden
Voorbeelden van thema’s in gezinstherapie:
• Betere omgang met elkaar.
• Omgaan met faseovergangen.
• Verwerken van ingrijpende gebeurtenis.
• Omgaan met probleem/stoornis van gezinslid.
• Omgaan met externe stress.
• Uw gezin van herkomst.
Naast de thema’s die besproken worden tijdens de gezinstherapie kunnen ook meer praktische vragen aan bod komen.

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie en kan inzicht geven in hoe een relatie werkt als een systeem; een actie van persoon A zorgt voor een reactie bij persoon B, wat op zijn beurt weer zorgt voor een reactie bij persoon A. Vaak is dit nuttig, soms blokkeert het de relatie.
De meeste relaties kennen van tijd tot tijd spanningen die zich vaak vanzelf weer oplossen. Maar wanneer er veel gebeurd is, er heftige emoties spelen of er ruzies zijn dan is het niet altijd gemakkelijk om er met zijn tweeën uit te komen. Er kan gemerkt of ongemerkt een patroon ontstaan dat niet zomaar te stoppen is.
U belandt bijvoorbeeld steeds in dezelfde discussies, er is onbegrip, wantrouwen of u voelt u verwijderd van elkaar. Relatietherapie kan dan uitkomst bieden.
In relatietherapie staan de communicatie- en interactiepatronen van partners centraal. Als deze verbeteren kunnen de gevoelens van verbondenheid weer toenemen waardoor de relatie als prettiger ervaren wordt. Er wordt gesproken over hoe u nu samenleeft en hoe u elkaar hebt leren kennen. Maar ook wat uw familieachtergronden zijn en wat er gebeurd is dat mogelijk invloed heeft op uw relatie.

In november 2018 ben ik gestart met de opleiding Emotionally Focused Therapy (EFT) en inmiddels aanvullend getraind EFT therapeut. EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. EFT is de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen. Wilt u meer lezen over EFT kijk dan op de website: https://www.eft.nl

Voorbeelden van thema’s in relatietherapie:
• U zoekt een oplossing voor spanningen of conflicten.
• U voelt zich niet door uw partner gesteund.
• Eén van u is vreemdgegaan.
• U weet niet of u nog samen verder willen en vinden het belangrijk hier een goed besluit in te nemen.
• U heeft een druk gezinsleven en zoekt een manier om naast het ouderschap ook partners te zijn.

Hulp na scheiding

De periode na een scheiding is bijna altijd een moeilijke tijd.
Het is voor alle betrokkenen een emotionele periode. Daarnaast dienen er zaken geregeld te worden. Hierbij komt het geregeld voor dat ex-partners verstrikt raken in boosheid en wederzijds onbegrip. Ook kan het regelingen rondom de kinderen in de weg staan. Dan kan het lastig zijn om het ouderschap samen vorm te geven.

In sommige situaties ervaren kinderen zoveel stress hiervan dat hun ontwikkeling in gedrang komt.
In een open brief van kinderen aan hun gescheiden ouders beschrijven zij:
“Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. `Wij ‘ zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag stort onze wereld in. Alles wat veilig en vertrouwd was wordt ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval 1 van de ouders heel erg missen. En dat doet pijn.”
Wilt u de hele brief lezen dan kunt u deze vinden op: https://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-gescheiden-ouders/

Gezinshulp na scheiding helpt ouders én kinderen om op een andere manier verder te gaan. Uitgangspunt in de gesprekken is hoe u als ouders ieder uw bijdrage kunt leveren aan een goede en gezonde ontwikkeling van uw kinderen. Deze hulp kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is mogelijk aparte gesprekken te hebben wanneer dit gezamenlijk (nog) niet mogelijk is. U kunt als ouders gezamenlijke gesprekken hebben en ook met u en uw kind(eren). Daarnaast kan ik ook enkele gesprekken met uw kinderen voeren om stil te staan bij hun beleving en gevoelens rondom de echtscheiding. Waar worstelen zij mee en voor welke vragen stelt dat u als ouders?
In de therapie bespreken we bijvoorbeeld hoe u als ouders met elkaar praat en hoe u het ouderschap als ex-partners invult. Hoe u als ouders uw kinderen het beste kunt ondersteunen in de periode na de scheiding. En er kunnen afspraken gemaakt worden over de omgang met de kinderen.

Verloop van de gesprekken
Wanneer u contact met mij opneemt dan wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u aangeven welke kwesties er spelen en ontvangt u uitgebreide informatie over de verschillende vormen van hulp. Zo kunt u een goede keuze maken welke vorm bij u past en of u het ziet zitten om met mij deze gesprekken aan te gaan. Als u besluit dat u wilt starten dan bespreken we wat u met de gesprekken wilt bereiken en in welke frequentie u wilt afspreken. Dit kan bijvoorbeeld wekelijks zijn of om de week. Dit leggen we vast in een kort verslag.
Vervolgens maken we 5 afspraken. Na deze 5 afspraken staan we samen stil bij de gesprekken die geweest zijn. Mogelijk is het na deze gesprekken al voldoende. Mocht u verder willen dan bespreken we of de gesprekken naar uw verwachting verlopen of dat u hier andere ideeën over heeft zodat we dit tijdig bij kunnen stellen

Wie nemen deel aan de gesprekken?
Kenmerkend voor ambulante gezinsbegeleiding en systeemtherapie is dat partners of gezinsleden samen in behandeling kunnen zijn. Het gedrag van één persoon heeft tenslotte altijd invloed op dat van anderen.
U kunt echter ook kiezen voor individuele gesprekken. Deze doorloopt u alleen, maar toch staat uw relatie met de ander(en) centraal.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit beter bij uw situatie past. Het kan zijn dat uw partner of kinderen (nog) niet mee willen komen. Of misschien wilt u uw eigen oude (familie-) patronen doorbreken die u ook nu in de relatie met uw partner of eigen gezin tegenkomt.Op verschillende momenten tijdens de therapie wordt bekeken wat het doel van het volgende gesprekken is en wie daarbij aanwezig kunnen zijn.