Aanmelding & informatie

Aanmelding & informatie

Aanmelding voor ouders
Heeft u vragen rondom de opvoeding van uw kind(eren) en/of het omgaan met specifieke kind problematiek? Loopt het binnen uw gezin of relatie niet zoals u dat graag zou willen? Is de samenwerking tussen u en de andere ouder lastig na de echtscheiding? Bent u zoekende naar uw rol in uw samengestelde gezin en/of hoe u uw samengestelde gezin vorm kunt geven? Of heeft u een andere vraag hoe ik in uw situatie wellicht een bijdrage kan leveren? Neem dan per mail, telefonisch of via het contactformulier contact met mij op. U kunt binnen 24 uur een reactie van mij terugverwachten!

Aanmelding voor professionals
Bent op zoek naar iemand voor het faciliteren van intervisie, teamontwikkeling of teamsamenwerking of een wijze om de casuïstiekbesprekingen anders te laten verlopen? Bent u nieuwsgierig geworden wat het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën voor uw cliënten, uzelf, uw team of uw organisatie kan betekenen? Bent u benieuwd naar mijn ervaringen met, mijn uitdagingen in en gedachten over het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën? Neem dan telefonisch of via het contactformulier contact met mij op.

Wachttijd

 Aanmeldwachttijd De periode tussen het moment dat u zich aanmeldt en de intake  2-4 weken
Behandelwachttijd De periode tussen de intake en de start van de behandeling 4-6 weken

 

Registraties beroepsverenigingen
Ik ben geregistreerd bij de volgende beroepsverenigingen

Om lid te mogen worden van deze beroepsverenigingen moet een professional aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Om lid te mogen blijven moeten professionals zich blijven ontwikkelen door middel van scholing en deelname aan intervisie en/of supervisie.

Overige lidmaatschappen
Sinds 2018 ben ik lid van Stichting EFT Nederland. Om lid te kunnen worden dient tenminste de Basistraining gevolgd te zijn.

Samenwerkingspartners
Tijdens de samenwerking kan blijken dat er een andere vraag of ondersteuning nodig is dan bij aanvang is gedacht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan individuele therapie voor u of uw kind of een onderzoek. Is er (ook) andere hulp nodig? Dan kan ik u doorverwijzen naar andere deskundigen met wie ik samenwerk. Onze lijnen zijn kort waardoor de verwijzing soepel verloopt.

&NU is lid van de vereniging Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem, een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijk in Arnhem en regio allen werkzaam binnen de jeugd-GGZ en/of Jeugdhulp. Binnen de KJRA  wordt samengewerkt, doorverwezen, expertise gedeeld en bestaan korte lijnen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kjra.nl

De psychologenpraktijk waar ik veelal mee samenwerk is Raadthuys Psychologen. Zij hebben vestigingen in Arnhem, Elst en Groesbeek. Ik kan u meer vertellen over de mogelijkheden binnen Raadthuys Psychologen of u kunt een kijkje nemen op de website: https://www.raadthuys.nl

Daarnaast werkt &NU veel samen met Janneke de Voogd Systeemtherapie en Jeugd Thuis Coach. Periodiek komen wij bij elkaar om allerlei zaken te bespreken, gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise en te kijken op welke wijze wij samen kunnen werken en eventueel op- of af te schalen.

De training en coaching voor professionals in het werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën verlopen altijd via SoNeStra. &NU wordt ingehuurd door SoNeStra om trainingen en coaching te verzorgen. Mocht u vragen of interesse hebben dan kunt u met mij contact opnemen. U kunt zelf ook de website van SoNeStra bezoeken: https://www.sonestra.nl                          

Algemene voorwaarden
Klik hier om de Algemene voorwaarden van &NU te lezen.

Privacy
Klik hier om de Privacyverklaring van &NU te lezen.

Klachtenregeling
Uiteraard streeft &NU ernaar samen met cliënt(en) een positieve en prettige samenwerking te bewerkstelligen en een professionele behandeling vorm te geven. Hoe &NU hier vorm aan geeft staat onder andere beschreven in de Gedragscode &NU en in het Kwaliteitshandboek &NU. Beiden kunt u opvragen via het contactformulier of door rechtstreeks een email te sturen naar hester@en-nu.nl

Wanneer een jeugdprofessional wordt ingeschakeld, moeten cliënt(en) ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Als professional dient &NU te handelen volgens de geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels). Het is echter mogelijk dat u desondanks niet tevreden bent over de samenwerking en/of bejegening.

Indien dit het geval is nodigt &NU u uit dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. In veel gevallen zullen we er na een gesprek goed uitkomen en kan de behandeling verder opgepakt worden. Het kan zijn dat u na een gesprek toch niet tevreden bent. U kunt dan contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Hier kunnen cliënten, jeugdigen en/of ouders/verzorgers terecht voor adviezen, vragen en klachten. Bij het AKJ kunt u gebruik maken van een vertrouwenspersoon. U kunt hier meer over lezen op https://www.akj.nl

&NU is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt hier zelf rechtstreeks een klacht indienen. Hierover leest u meer op https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/

De hele klachtenregeling van &NU kunt u hier lezen.

Sinds ik werkzaam ben in de jeugdhulpverlening (2000) en de oprichting van &NU (2016) zijn er geen mondelinge en/of schriftelijke klachten ontvangen en zijn er ook geen klachtenprocedures tegen mij opgestart.

Mochten er klachten ingediend worden dan zal in het kader van ontwikkeling, openheid en transparantie op de website van &NU een overzicht gegeven worden van de ingediende en/of geuite klachten aan &NU.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Twijfel niet en neem contact met mij op!